Sitko papierowo-nylonowe do farb,
lakierów i podkładów

Jednorazowe sitka papierowe z wkładem nylonowym mają zastosowanie w usuwaniu zanieczyszczeń
mechanicznych powstałych w czasie przygotowania farb, lakierów lub podkładów.

Sitko gwarantuje jednolitą konsystencję, jak i sterylną czystość.

PRZY MALOWANIU WARTO UŻYĆ TAKŻE

ŚCIERECZKĘ ANTYSTATYCZNĄ

ODTŁUSZCZACZ RUBBER PAINT