ROZCIEŃCZALNIK NITRO

Produkt przeznaczony do wyrobów chemoutwardzalnych i celulozowych ogólnego stosowania.
Rozcieńcza farby, bejce i lakiery nitrocelulozowe. Stosowany do mycia pędzli i narzędzi oraz
elementów zabrudzonych podczas malowania.

Wyrób polepsza rozlewność lakieru. Rozcieńczalnik o niskiej zawartości siarki. Nie powoduje
zmiany koloru wyrobu rozcieńczanego. Mieszanina związków organicznych.

ZASTOSOWANIE

Wyrób wysokiej jakości przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych; farb, lakierów,
klejów, mas uszczelniających itp. Może być stosowany do czyszczenia pędzli, narzędzi
zabrudzonych elementów po malowaniu bądź, jako zmywacz do lakierów.

WŁAŚCIWOŚCI

Barwa – bezbarwna
Gęstość – 0,870 – 0,880 kg/L
Konsystencja – niskolepka ciecz
Okres ważności – 1 rok

SPOSÓB UŻYCIA

Rozcieńczanie: postępować zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu rozcieńczanego.

Przeprowadzić próbę na małej ilości produktu.

Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów: oczyszczany element zanurzyć w rozcieńczalniku
lub przecierać namoczoną w rozcieńczalniku czystą szmatką lub czystym pędzlem. Następnie
wytrzeć do sucha czystą szmatką. Czynność powielać, aż do uzyskania pożądanego efektu.