NAFTA

Frakcja kerozynowa z zachowawczej destylacji ropy naftowej.

ZASTOSOWANIE

Produkt przeznaczony do celów oświetleniowych, czyszczenia narzędzi oraz innych zabrudzonych
elementów. Może być używana jako zmywacz antykorozyjny.

WŁAŚCIWOŚCI

Barwa - słomkowa do lekko żółtej
Gęstość - 0,80 - 0,85 kg/L
Konsystencja - niskolepka ciecz
Temperatura zapłonu - 35 stopni Celsjusza